บุคลากร สกร.อำเภอบาเจาะ ลงพื้นที่ติดตามนักศึกษา

วันที่ 8 มีนาคม 2567 นางนูรไอนี ติสมานิ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอบาเจาะ มอบหมายให้ นางมาซีย๊ะ สะมาแอ ครูอาสา ฯ พร้อมด้วยนางนุรอัยนู ฤทธิ์มนตรี ครูอาสา ฯ ประจำสถาบันศึกษาปอเนาะ ลงพื้นที่ลงพื้นที่ติดตามนักศึกษา ณ ตำบลลุปะลุกาสาเมาะ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส