บุคลากร สกร.อำเภอบาเจาะ ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” น้อมรำลึก 65 ปี เสด็จประพาสน้ำตกปาโจ

วันที่ 8 มีนาคม 2567 นางนูรไอนี ติสมานิผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอบาเจาะ มอบหมายให้บุคลากร ร่วมกิจกรรมจิตอาสา”เราทำความดี ด้วยหัวใจ” น้อมรำลึก 65 ปี เสด็จประพาสน้ำตกปาโจ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และพระองค์ลงลายพระหัตถ์บริเวณหินสลักจารึกพระปรมาภิไธยย่อตราสัญลักณ์ ภปร. เมื่อคราวเสด็จพระราชดำเนินประทับแรมจังหวัดนราธิวาสครั้งแรก และเสด็จมาเสวยพระกระยาหารกลางวัน ณ พลับพลาที่ประทับน้ำตก ปาโจแห่งนี้ เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2502 โดยมี นายประภาส หมีดเส็น นายอำเภอบาเจาะ เป็นประธาน ณ อุทยานแห่งชาติบูโด-สุไหงปาดี(น้ำตกปาโจ) หมู่ที่ 4 ตำบลบาเจาะ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส