สกร.อำเภอบาเจาะ เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเซปีกตะกร้อ ภายใต้โครงการกีฬา กศน.ชายแดนใต้ ระดับจังหวัด

วันที่ 7 มีนาคม2567 นางนูรไอนี ติสมานิ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอบาเจาะ พร้อมด้วยบุคลากร นำนักศึกษา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ ภายใต้โครงการกีฬา กศน.ชายแดนใต้ ระดับจังหวัด ณ สนามกีฬา (ชั่วคราว) สกร.จังหวัดนราธิวาส