สกร.อำเภอบาเจาะ เข้าร่วมแข่งขันกีฬาชักเย่อ ภายใต้โครงการกีฬา กศน.ชายแดนใต้ ระดับจังหวัด

วันที่ 7 มีนาคม2567 นางนูรไอนี ติสมานิ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอบาเจาะ พร้อมด้วยบุคลากร นำนักศึกษา เข้าร่วมแข่งขันกีฬาชักเย่อ ภายใต้โครงการกีฬา กศน.ชายแดนใต้ ระดับจังหวัด ณ สนามกีฬาเทศบาลเมืองนราธิวาส