สกร.อำเภอบาเจาะ เข้าร่วมโครงการกีฬา กศน.ชายแดนใต้ ระดับจังหวัด

วันที่ 7 มีนาคม2567 นางนูรไอนี ติสมานิ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอบาเจาะ พร้อมด้วยบุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วมพิธีเปิด โครงการกีฬา กศน.ชายแดนใต้ ระดับจังหวัด ณ สนามกีฬาเทศบาลเมืองนราธิวาส