บุคลากร สกร.อำเภอบาเจาะ ลงพื้นที่ปฏิบัติงานประจำ ศกร.ตำบล

วันที่ 7 มีนาคม 2567 นางนูรไอนี ติสมานิ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอบาเจาะ มอบหมายให้คณะครู ศกร.ตำบลบาเระเหนือ ลงพื้นที่ปฏิบัติงาน ดำเนินการพัฒนา ทำความสะอาดและจัดทำงานเอกสารที่ได้รับมอบหมาย ณ ศกร.ตำบลบาเระเหนือ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส