ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอบาเจาะ เข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้

วันที่ 5-6 มีนาคม 2567 นางนูรไอนี ติสมานิ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอบาเจาะ เข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ หลักสูตร อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนานวัตกรรมทางการบริหาร ณ โรงแรมหาดหรรษา เจบี อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา