บุคลากร สกร.อำเภอบาเจาะ ดำเนินการจัดสอบส่งเสริมการรู้หนังสือ

วันที่ 6 มีนาคม 2567 นางนูรไอนี ติสมานิ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอบาเจาะ มอบหมายให้ นางรัตนา อาแว ครูอาสา ฯ ดำเนินการจัดสอบส่งเสริมการรู้หนังสือ ณ บ้านบือเจาะ หมู่ที่ 8 ตำบลบาเจาะ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส