บุคลากร สกร.อำเภอบาเจาะ เข้าร่วมประชุมประจำเดือนกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือนมีนาคม 2567

วันที่ 6 มีนาคม 2567 นางนูรไอนี ติสมานิ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอบาเจาะ มอบหมายให้ นายมะรอซะดี แซมะแซ ครูชำนาญการ เข้าร่วมประชุมประจำเดือนกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือนมีนาคม 2567 ซึ่งก่อนการประชุม ได้มีการจัดกิจกรรมเนื่องในวันคณะกรรมการหมู่บ้าน โดยรับชมวิดีทัศน์ผลการดำเนินงานของคณะกรรมการหมู่บ้าน การอ่านสารของนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงมหาดไทย อธิบดีกรมการปกครอง ร่วมชมนิทรรศการคณะกรรมการหมู่บ้าน โดยมี นายประภาส หมีดเส็น นายอำเภอบาเจาะ เป็นประธานการประชุม ณ หอประชุมกาญจนาภิเษก ที่ว่าการอำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส