บุคลากร สกร.อำเภอบาจาะ เข้าร่วมโครงการกองทุนบุญ ขยะต่อชีวิต อำเภอบาเจาะ

วันที่ 6 มีนาคม 2567 นางนูรไอนี ติสมานิ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอบาเจาะ มอบหมายให้ นายมะรอซะดี แซมะแซ ครูชำนาญการ เข้าร่วมโครงการกองทุนบุญ ขยะต่อชีวิต อำเภอบาเจาะ โดยได้บริจาคขวดพลาสติก ทั้งนี้ เพื่อแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอย ตั้งแต่ต้นทาง กลางทาง และปลายทาง โดยใช้หลักการ 3Rs ใช้น้อย ใช้ซ้ำ ใช้ใหม่ เเละเพื่อนำรายได้ทั้งหมดไปช่วยเหลือสังคม เช่น ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และทุนการศึกษา และเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนที่ต้องการความช่วยเหลือให้ชีวิตมีความเป็นอยู่ดีขึ้น โดยมี นายประภาส หมีดเส็น นายอำเภอบาเจาะ เป็นประธานโครงการ ฯ ณ บริเวณลานจอดรถหน้าหอประชุมกาญจนาภิเษก ที่ว่าการอำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส