สกร.อำเภอบาเจาะ จัดกิจกรรมบริจาคหนังสือ

วันที่ 5 มีนาคม 2567 นางนูรไอนี ติสมานิ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอบาเจาะ พร้อมด้วยบุคลากร จัดกิจกรรมบริจาคหนังสือให้กับห้องสมุดประชาชนอำเภอบาเจาะ นำโดย นายอำเภอบาเจาะ หัวหน้าส่วนราชการอำเภอบาเจาะและผู้นำชุมชน ณ ห้องสมุดประชาชนอำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส