สกร.อำเภอบาเจาะ จัดกิจกรรมเปิดป้ายห้องสมุดประชาชนอำเภอบาเจาะ

วันที่ 5 มีนาคม 2567 เวลา 08.00 น. นางนูรไอนี ติสมานิ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอบาเจาะ พร้อมด้วยบุคลากร จัดกิจกรรมเปิดป้ายห้องสมุดประชาชนอำเจาะ โดยได้เกียรติจาก นายประภาส หมีดเส็น นายอำเภอบาเจาะ เป็นประธานเปิดป้ายห้องสมุดประชาชนอำเภอบาเจาะ มีหัวหน้าส่วนราชการอำเภอบาเจาะและผู้นำชุมชน ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ณ ห้องสมุดประชาชนอำเภอบาเจาะอำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส