สกร.อำเภอบาเจาะ จัดกิจกรรมเสวนากาแฟยามเช้า

วันที่ 5 มีนาคม 2567 เวลา 07.00 น. นางนูรไอนี ติสมานิ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอบาเจาะ พร้อมด้วยบุคลากร ให้การต้อนรับหัวหน้าส่วนราชการอำเภอบาเจาะและผู้นำชุมชน ในกิจกรรมเสวนากาแฟยามเช้า ทั้งนี้ เพื่อพบปะ พูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประชาสัมพันธ์งานของหน่วยงานต่าง ๆ และมีการเยั่ยมชมบูธอาหารจากส่วนราชการต่าง ๆ โดยมี นายประภาส หมีดเส็น นายอำเภอบาเจาะ เป็นประธานกิจกรรมเสวนากาแฟยามเช้า ณ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอบาเจาะอำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส