ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอบาเจาะ

ร่วมส่งเสริมวันที่ 5 มีนาคม 2567 นางนูรไอนี ติสมานิ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอบาเจาะ ร่วมส่งเสริมการสวมใส่ผ้าไทย เพื่อขับเคลื่อนสู่การสืบสานอนุรักษ์ศิลป์ ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน “ผ้าไทย ใส่ให้สนุก” เพื่ออนุรักษ์ ส่งเสริม เชิดชูอัตลักษณ์คุณค่าผ้าไทย เพิ่มรายได้แก่ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP สร้างอาชีพ สร้างรายได้กระจายสู่ชุมชนการสวมใส่ผ้าไทย เพื่อขับเคลื่อนสู่การสืบสานอนุรักษ์ศิลป์ ผ้าถิ่นไทย “ผ้าไทย ใส่ให้สนุก”