บุคลากร สกร.อำเภอบาเจาะ นำนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมโครงการเพิ่มทักษะด้าอาชีพแก่นักเรียนที่ไมได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ ปีงบประมาณ 2567

วันที่ 5 มีนาคม 2567 นางนูรไอนี ติสมานิ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอบาเจาะ มอบหมายให้ นางสาวยารียะ ยาเล็ง ครู กศน.ตำบล นำนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมโครงการเพิ่มทักษะด้าอาชีพแก่นักเรียนที่ไมได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ ปีงบประมาณ 2567 ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 จังหวัดนราธิวาส