นายอำเภอบาเจาะพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการอำเภอบาเจาะ เยี่ยมชมต้นถัวฝักยาวสีม่วงสิรินธร

วันที่ 5 มีนาคม 2567 นางนูรไอนี ติสมานิ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอบาเจาะ พร้อมด้วยบุคลากรให้การต้อนรับ นายประภาส หมีดเส็น นายอำเภอบาเจาะ และหัวหน้าส่วนราชการอำเภอบาเจาะ ในการเยี่ยมชมต้นถัวฝักยาวสีม่วงสิรินธร ตามแนวทางการน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี สู่ปฏิบัติการปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ศกร.ตำบลกาเยาะมาตี อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส