บุคลากร สกร.อำเภอบาเจาะ รับการนิเทศการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

วันที่ 2-3 มีนาคม 2567 นางนูรไอนี ติสมานิ ผู้อำนวยการศูนยส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอบาเจาะ พร้อมด้วย คณะครู ร่วมรับการนิเทศ การสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 จากสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดนราธิาส ณ สนามสอบโรงเรียนบ้านแป๊ะบุญ ตำบลบาเจาะ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส