สกร.อำเภอบาเจาะ จัดโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน

วันที่ 1 มีนาคม 2567 นางนูรไอนี ติสมานิ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอบาเจาะ มอบหมายให้คณะครู ศกร.ตำบลบาเระเหนือ จัดโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน กิจกรรมกลุ่มสนใจ หลักสูตรวิชาการทำอาหาร-ขนม จำนวน 25 ชั่วโมง ซึ่งเป็นการอบรมอาชีพเสริมในชุมชน เพื่อเป็นการเสริมสร้างทักษะใหม่ (New Skill) ให้แก่กลุ่มเป้าหมาย ณ ศกร.ตำบลบาเระเหนือ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส