ประชุมประจำเดือนสัญจร คณะผู้บริหารและบุคลากร ประจำเดือนมีนาคม 2567

วันที่ 1 มีนาคม 2567 นางนูรไอนี ติสามนิ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอบาเจาะ พร้อมด้วยบุคลากร ร่วมประชุมประจำเดือนมีนาคม 2567 เพื่อให้มีทิศทางการดำเนินงานและการทำงานร่วมกันเป็นไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ ได้ร่วมบริจาคเงินสมทบทุนเพื่อซ่อมแซมห้องสมุดประชาชนอำเภอสุคิริน และได้ร่วมกันปลูกหญ้าแฝก เพื่อป้องกันการชะล้างพังทลายของดินบริเวณห้องสมุดประชาชนอำเภอสุคิริน ณ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส