บุคลากร สกร.อำเภอบาเจาะ ร่วมกันปลูกหญ้าแฝกในการประชุมประจำเดือนสัญจร คณะผู้บริหารและบุคลากร ประจำเดือนมีนาคม 2567

วันที่ 1 มีนาคม 2567 นางนูรไอนี ติสามนิ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอบาเจาะ พร้อมด้วยบุคลากร ร่วมกันปลูกหญ้าแฝก ในการประชุมประจำเดือนสัญจร คณะผู้บริหารและบุคลากร ประจำเดือนมีนาคม 2567 เพื่อป้องกันการชะล้างพังทลายของดินบริเวณห้องสมุดประชาชนอำเภอสุคิริน ณ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส