บุคลากร สกร.อำเภอบาเจาะ จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน “บันทึกการอ่าน หนังสือเล่มโปรด”

วันที่ 25 มกราคม 2567 นางนูรไอนี ติสมานิ ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอบาเจาะ มอบหมายให้ นางรัตนา อาแว จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน “บันทึกการอ่าน หนังสือเล่มโปรด” เพื่อขับเคลื่อนนโยบายส่งเสริมการอ่าน ให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับบริการสื่อส่งเสริมการอ่านที่มีคุณภาพในชุมชนของตน และปลูกฝั่งนิสัยรักการอ่านทุกช่วงวัย ณ ห้องสมุดประชาชนอำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส