ติดต่อสอบถาม

สำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส (narathiwat provincial office of the non-formal and informal education)
32 ถนน สุริยะประดิษฐ์ ตำบล บางนาค อำเภอเมืองนราธิวาส นราธิวาส 96000
โทรศัพท์ : 073 511 807