สถาบันการศึกษาปอเนาะ

สถาบันการศึกษาปอเนาะ

สถาบันการศึกษาปอเนาะอำเภอรือเสาะ
สถาบันปอเนาะอาซาซูลฮีดายะห์
สถาบันปอเนาะอัตตัรบียาตุลอิสลามียะห์
รอนยานวิทยา
อัลมูฮาญีรีน-อัลอิสลามีย์
นูรุลวาตานียะห์
มัดรอซะห์ซามารอตีฟัรอิลฮูซัยนียะห์

สถาบันการศึกษาปอเนาะกศน.อำเภอแว้ง
สถาบันปอเนาะแสงอรุณศาสน์
ศรช.แว้ง
ศรช.เจ๊ะเหม

สถาบันศึกษาปอเนาะอำเภอสุไหงปาดี
สถาบันศึกษาปอเนาะมิฟตาฮูลอิสลาม
สถาบันศึกษาปอเนาะดารุลอิสลาฮิดดีนีย์
สถาบันศึกษาปอเนาะกีรออาตูลฟาลาฮ
สถาบันศึกษาปอเนาะมิฟตาฮูลญันนะห์

สถาบันศึกษาปอเนาะอำเภอสุไหงโก-ลก
ฮายาตุซซอฮาบะห์
เราเฎาะห์อัลฆอซาลีย์
อัสสาอีดะห์
ศรช.ศรีอามาน
ศรช.โปฮงยามู
ศรช.จือแรตูลี
ดารุลอาบีดีน
มัรดียะห์
อัลอุรวาตุลวุซกอย์
ดารุสสาลาม
นูรูลฮูดา

 สถาบันศึกษาปอเนาะ กศน.อำเภอระแงะ
สถาบันการศึกษาปอเนาะอัลมะฮาดุลร็อบบานี
สถาบันศึกษาปอเนาะอัลอูลูมิดดีนียะห์
สถาบันศึกษาปอเนาะสุบุลลิสสาลาม
สถาบันศึกษาปอเนาะอัดดีนียะห์อิสลามียะห์
สถาบันศึกษาปอเนาะมะหัดดารุลมูฮายีรีน

 สถาบันศึกษาปอเนาะ กศน.อำเภอจะแนะ
สถาบันปอเนาะวาตอนียะห์
สถาบันปอเนาะศาตราวิทยา
ศรช.ไอร์กรอส

สถาบันศึกษาปอเนาะ กศน.อำเภอตากใบ
สถาบันการศึกษาปอเนาะอิรซาดิลอาบารียาติลอูลูม
สถาบันศึกษาปอเนาะดารุสสาลาม
สถาบันศึกษาปอเนาะอัลมูฮำมาดีวิทยา
สถาบันศึกษาปอเนาะนูริลฟาลาฮซีโปร์
ศรช.บ้านโคกมะม่วง
ศรช.ภัทรภัทร

สถาบันศึกษาปอเนาะ กศน.อำเภอบาเจาะ
สถาบันศึกษาปอเนาะกุรอ่านกูเร๊าะฮ์ซับอียะห์
สถาบันศึกษาปอเนาะอัล-ฟุรกอน
สถาบันศึกษาปอเนาะนัสรีนวิทยา
สถาบันศึกษาปอเนาะดารุลแอ็นศอร์
สถาบันศึกษามัรกาซอิฮย๊ะอัลฟุรกอน
สถาบันศึกษาปอเนาะบากูรอตุตตะอฺลีมีลิลอุลูมิซซัรอียะห์
สถาบันศึกษาปอเนาะดารุลอูลูม
ศรช.บือเจาะ
ศรช.ตาโละตา

สถาบันศึกษาปอเนาะ กศน.อำเภอเมือง
ศรช.นิรันดรวิทยา

สถาบันศึกษาปอเนาะอำเภอเจาะไอร้อง
ปอเนาะดะวะห์ตุลอิสลามียะห์
ปอเนาะอัลมูฮายีรีน
ปอเนาะดารุลกูรอาน1
ปอเนาะดารุลกุรอ่าน2
ปอเนาะมะฮ์หัดฟัจรุลอิสลาม

สถาบันศึกษาปอเนาะอำเภอศรีสาคร
สถาบันศึกษาปอเนาะนูรูลอิห์ซาน  
สถาบันศึกษาปอเนาะฟัตฮูเราะห์มาน
สถาบันศึกษาปอเนาะอีคอบี   
สถาบันศึกษาปอเนาะดารุลกุรอ่านอัลฮาซานียะห์   

สถาบันศึกษาปอเนาะอำเภอยี่งอ
สถาบันปอเนาะฮีดายาตุลกุรอ่าน
สถาบันศึกษาปอเนาะอัตตัรมียะห์อัลอิสลามียะห์
สถาบันศึกษาปอเนาะดารุลมุมีนีน
สถาบันศึกษาปอเนาะดารุลฟุรกอน
สถาบันศึกษาปอเนาะสันติศาสน์อิสลาม
สถาบันศึกษาปอเนาะมะฮัดอาร์ซาดีย์
สถาบันศึกปอเนาะมัดรอซาตุลวาซีละห์

สถาบันปอเนาะอำเภอสุคิริน
สถาบันศึกษาปอเนาะตัมบีฮุลฆอฟีลีน
สถาบันศึกษาปอเนาะมูฮำมาดีศึกษา
สถาบันศึกษาปอเนาะนูรุลฮีดายะห์

สถาบันศึกษาปอเนาะ กศน.อำเภอเมืองนราธิวาส
สถาบันศึกษาปอเนาะนัฮดอตุลซุบบานียะฮ์
สถาบันศึกษาปอเนาะวะอซุฎดีน
สถาบันศึกษาปอเนาะดารุสซอลีฮีน