การประชุมผู้บริหารและบุคลากร สังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. 2564

การประชุมผู้บริหารและบุคลากร สังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. 2564
วันที่ 31 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. นางนูรไอนี ติสมานิ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอศรีสาคร พร้อมด้วยนางสาวรุสมีนี มะยิ ครูผู้ช่วย และนายมะยากี แวมะนอ ครูอาสาฯ เข้าร่วมประชุมผู้บริหารและบุคลากร สังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. 2564 เพื่อติดตามการดำเนินงาน และแนวทางการจัดกิจกรรม กศน. ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง โดยมีนายสุรสิทธิ์ สุดสาย ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส เป็นประธาน ณ ห้องสมุดเฉลิมราชกุมารีอำเภอรือเสาะ อีกทั้งยังมีการลงพื้นที่เยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้ฯ ของกศน.ตำบลรือเสาะ และกศน.ตำบลสุวารีอีกด้วย