ปฏิบัติหน้าที่เวรยามวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ กศน.อำเภอศรีสาคร

ปฏิบัติหน้าที่เวรยามวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ กศน.อำเภอศรีสาคร
วันที่ 20 มีนาคม 2564 เวลา 06.30 น. นางนูรไอนี ติสมานิ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอศรีสาคร ได้มอบหมายให้นางสาวอริศรา ซือรี ครูอาสาฯ พร้อมด้วยนางกิตติยา กาฮง ครูกศน.ตำบล อยู่เวรยามประจำวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ เพื่อดูแลความเรียบร้อยของอาคารสถานที่ และทรัพย์สินทางราชการ โดยมีนางสาวรุสมีนี มะยิ ครูผู้ช่วย เป็นผู้ตรวจเวร ณ กศน.อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส
ปฏิบัติหน้าที่เวรยามวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ กศน.อำเภอศรีสาคร
วันที่ 21 มีนาคม 2564 เวลา 06.30 น. นางนูรไอนี ติสมานิ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอศรีสาคร ได้มอบหมายให้นางสาวดารุณี สาและ ครูกศน.ตำบล อยู่เวรยามประจำวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ เพื่อดูแลความเรียบร้อยของอาคารสถานที่ และทรัพย์สินทางราชการ โดยมีนางสาวณิชชารีย์ สุทธิชาเจริญพงษ์ ครูผู้ช่วย เป็นผู้ตรวจเวร ณ กศน.อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส