“ตรวจเยี่ยมการดำเนินการเรียนการสอน กศน.ตำบลบางนาค อำเภอเมืองนราธิวาส”

วันที่ 2 มีนาคม 2564 นายสุรสิทธิ์ สุดสาย ผู้อำนวยสำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส พร้อมคณะกรรมศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส ชุดที่ 6 “ตรวจเยี่ยมการดำเนินการเรียนการสอน กศน.ตำบลบางนาค อำเภอเมืองนราธิวาส ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ณ กศน.ตำบลบางนาค อำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาส