โครงการติวเข้มเติมเต็มความรู้ นักศึกษา กศน. รุ่นที่ 2 (ระดับมัธยมศึกษา)

โครงการติวเข้มเติมเต็มความรู้ นักศึกษา กศน. รุ่นที่ 2 (ระดับมัธยมศึกษา)
วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 น. นางนูรไอนี ติสมานิ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอศรีสาคร ได้มอบหมายให้ว่าที่ร.ต.หญิงดุษฎี ศรีดำ ครูผู้ช่วย พร้อมด้วยนางสาวอานีรา ยูโซะ ครูอาสาฯ นำนักศึกษากศน อำเภอศรีสาคร เข้าร่วมโครงการติวเข้มเติมเต็มความรู้ นักศึกษา กศน. รุ่นที่ 2 (ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น) ระหว่างวันที่ 18 – 19 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุมชั้น 1 สำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส