โครงการติวเข้มเติมเต็มความรู้นักศึกษา กศน. สำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 นายมนพ ขวัญดี ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอรือเสาะ มอบหมายให้นางสาวฟายีละห์ เขียวจันทร์ ครูคศ.1 เป็นวิทยากรให้ความรู้ในรายวิชา คณิตศาสตร์ให้กับนักศึกษาในโครงการติวเข้มเติมเต็มความรู้นักศึกษากศน.สำนักงานกศน.จังหวัดนราธิวาส รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 23-24 กุมภาพันธ์ 2564 ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส