ลงพื้นที่ประสานงานเรื่องโครงการจิตอาสาฯ

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.00 น. นางนูรไอนี ติสมานิ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอศรีสาคร ได้มอบหมายให้นางกิตติยา กาฮง ครูกศน.ตำบล พร้อมด้วยสมาชิกกลุ่มแม่บ้าน ม.2 บ้านอีนอ ลงพื้นที่ประสานงาน กับผู้ใหญ่บ้าน ม.2 บ้านอีนอ เรื่องโครงการจิตอาสาฯ ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ นี้ ณ มัสยิดบ้านอีนอ ตำบลศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส