ประชุมสภาสันติสุขตำบลตะมะยูง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลตะมะยูง

ประชุมสภาสันติสุขตำบลตะมะยูง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลตะมะยูง
วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.30 น. นางนูรไอนี ติสมานิ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอศรีสาคร ได้มอบหมายให้นางเจ๊ะกามารีเย๊าะ มะแซ ครูกศน.ตำบล เข้าร่วมประชุมสภาสันติสุขประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 เพื่อร่วมกันหารือข้อราชการ และแนวทางการดำเนินงาน โดยมีนายอาลียา ปะซู กำนันตำบลตะมะยูง เป็นประธาน ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลตะมะยูง อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส