อบรมการสร้างข่าวสารการรับรู้และเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศ กศน.อำเภอจะแนะ

เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 08.30 น. นายสุรสิทธิ์ สุดสาย ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส มอบหมายให้นางสาวศุหัชฌา โพธิรุกข์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ และนางสาวโซรายา  ตาเลงปะอาลา นักเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นวิทยากรอบรมการสร้างข่าวสารการรับรู้และเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศระดับอำเภอและตำบล ณ กศน.อำเภอจะแนะ