ปรับภูมิทัศน์ภายในและภายนอกอาคาร กศน.ตำบลตะมะยูง อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส

ปรับภูมิทัศน์ภายในและภายนอกอาคาร กศน.ตำบลตะมะยูง อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส
วันที่ 23 มกราคม 2564 เวลา 10.00 น. นางนูรไอนี ติสมานิ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอศรีสาคร ได้มอบหมายให้นายยาฮารี นากอ ครูอาสาฯ พร้อมด้วยคณะครู กศน.ตำบลตะมะยูง และนักศึกษา กศน.ตำบลตะมะยูง ร่วมกันปรับภูมิทัศน์ภายในและภายนอกอาคาร กศน.ตำบลตะมะยูง เพื่อสนองนโยบายการขับเคลื่อนการดำเนินงาน​ กศน. 4 ศูนย์การเรียนรู้กศน.งามตา ประชาชื่นใจ ณ กศน.ตำบลตะมะยูง อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส