ผูกผ้าผ้าสีเหลืองและผ้าสีขาว บริเวณกำแพง กศน. อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส

ผูกผ้าผ้าสีเหลืองและผ้าสีขาว บริเวณกำแพง กศน. อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส
วันที่ 22 มกราคม 2564 เวลา 10.00 น. นางนูรไอนี ติสมานิ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอศรีสาคร ได้มอบหมายให้นางสาวดาวาตี กาเดร์ ครูกศน.ตำบล พร้อมด้วยนางเจ๊ะกามารีเย๊าะ มะแซ ครูกศน.ตำบล นางพาตีเมาะ อาบูซาแล ครูกศน.ตำบล และนางรอกีย๊ะ ยูโซ๊ะ ครูอาสาฯปอเนาะ ร่วมกันผูกผ้าผ้าสีเหลืองและผ้าสีขาว บริเวณกำแพง กศน.อำเภอศรีสาคร เพื่อสนองนโยบายการขับเคลื่อนการดำเนินงาน​ กศน. 4 ศูนย์การเรียนรู้กศน.งามตา ประชาชื่นใจ ณ กศน.อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส