บันทึกความร่วมมือ (MOU) ระหว่างกศน.อำเภอศรีสาคร กับ องค์การบริหารส่วนตำบลซากอ อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส

บันทึกความร่วมมือ (MOU) ระหว่างกศน.อำเภอศรีสาคร กับ องค์การบริหารส่วนตำบลซากอ อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส
วันที่ 20 มกราคม 2564 เวลา 13.00 น. นางนูรไอนี ติสมานิ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอศรีสาคร ดำเนินบันทึกความร่วมมือ (MOU) ระหว่างกศน.อำเภอศรีสาคร กับ องค์การบริหารส่วนตำบลซากอ เพื่อแสดงความเข้าใจระหว่างองค์กร หน่วยงานภาครัฐ ให้สองฝ่ายรับทราบและเข้าใจรายละเอียดในบันทึกความเข้าใจนั้นแล้ว พร้อมลงนามเป็นสนธิสัญญา โดยมีนายอับดุลกอเดร์ อาบูซาแล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลซากอ ร่วมบันทึกความร่วมมือ (MOU) ในครั้งนี้ ณ กศน.ตำบลซากอ อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส