ตรวจคัดกรอง เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (2019) covid-19

ตรวจคัดกรอง เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (2019) covid-19
วันที่ 20 มกราคม 2564 เวลา 08.50 น. นางนูรไอนี ติสมานิ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอศรีสาคร ได้มอบหมายให้ว่าที่ร.ต.หญิงดุษฏี ศรีดำ ครูผู้ช่วย พร้อมด้วยนางสาวโศรยานี ยะหา ครูประจำกลุ่ม ตรวจคัดกรองคณะครู และคณะกรรมการสถานศึกษา กศน.ตำบลซากอ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (2019) covid-19 มีการสวมหน้ากากอนามัยและล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ ก่อนเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ กศน.ตำบลซากอ ณ กศน.ตำบลซากอ อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส