กิจกรรมเคารพธงชาติ ณ บริเวณหน้าเสาธง กศน.ตำบลตะมะยูง อำเภอศรีสาคร จ.นราธิวาส

กิจกรรมเคารพธงชาติ ณ บริเวณหน้าเสาธง กศน.ตำบลตะมะยูง อำเภอศรีสาคร จ.นราธิวาส
วันที่ 11 มกราคม 2564 เวลา 08.30 น. นางนูรไอนี ติสมานิ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอศรีสาคร พร้อมด้วยคณะบุคลากร กศน.อำเภอศรีสาคร ร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติ เพื่อสร้างจิตสำนึกของการเป็นข้าราชการที่ดี แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และแสดงออกถึงความสามัคคีของบุคลากร โดยเน้นมาตรการ เรื่อง การเว้นระยะห่างทางสังคม (Social distancing) และสวมหน้ากากอนามัย เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 โอกาสนี้นางนูรไอนี ติสมานิ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอศรีสาคร ได้พบปะบุคลากร กศน.อำเภอศรีสาคร ณ บริเวณหน้าเสาธง กศน.ตำบลตะมะยูง อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส
ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังยืน, ต้นไม้ และสถานที่กลางแจ้ง
ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังยืน และสถานที่กลางแจ้ง
ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังยืน และสถานที่กลางแจ้ง