โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ( กลุ่มสนใจ ) การทำขนมพื้นบ้าน กศน.ตำบลตะมะยูง

โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ( กลุ่มสนใจ ) การทำขนมพื้นบ้าน กศน.ตำบลตะมะยูง
วันที่ 6 มกราคม 2564 เวลา 13.00 น. นางนูรไอนี ติสมานิ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอศรีสาคร ได้มอบหมายให้นางเจ๊ะกามารีเย๊าะ มะแซ ครูกศน.ตำบล ดำเนินการจัดโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ( กลุ่มสนใจ ) การทำขนมพื้นบ้าน ระหว่างวันที่ 5 – 8 มกราคม 2564 โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชนในพื้นที่ตำบลตะมะยูง ณ ม.1 บ้านตอหลัง ตำบลตะมะยูง อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส