ลงพื้นที่ให้กำลังใจและมอบอาหารแห้ง เพื่อช่วยเหลือนักศึกษา กศน.ตำบลตะมะยูง ที่ประสบอุทกภัย (น้ำท่วม)

ลงพื้นที่ให้กำลังใจและมอบอาหารแห้ง เพื่อช่วยเหลือนักศึกษา กศน.ตำบลตะมะยูง ที่ประสบอุทกภัย (น้ำท่วม)
วันที่ 7 มกราคม 2564 เวลา 15.00 น. นางนูรไอนี ติสมานิ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอศรีสาคร พร้อมด้วยว่าที่ร.ต.หญิงดุษฎี ศรีดำ ครูผู้ช่วย นางเจ๊ะกามารีเย๊าะ มะแซ ครูกศน.ตะมะยูง และคณะ ลงพื้นที่ให้กำลังใจและมอบอาหารแห้ง เพื่อช่วยเหลือนักศึกษา กศน.ตำบลตะมะยูง ที่ประสบอุทกภัย (น้ำท่วม) ณ บ้านคลองหงษ์ ตำบลตะมะยูง อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส