ตรวจคัดกรองการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (2019) covid-19

วันที่ 23 ธันวาคม 2563 เวลา 07.00 น. นางนูรไอนี ติสมานิ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอศรีสาคร พร้อมด้วยคณะครู กศน.อำเภอศรีสาคร ร่วมกันตรวจคัดกรองก่อนเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (2019) covid-19 มีการสวมหน้ากากอนามัยและล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ ก่อนเข้าร่วมกิจกรรมประชุมสัญจร ณ กศน.อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส