ประชุมสภาสันติสุขตำบลศรีสาคร (วาระพิเศษ)

วันที่ 21 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 น. นางนูรไอนี ติสมานิ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอศรีสาคร ได้มอบหมายให้นายมะยากี แวมะนอ ครูอาสาฯ เข้าร่วมประชุมสภาสันติสุขตำบลศรีสาคร (วาระพิเศษ) เพื่อนำเสนอข้อราชการ ดังนี้ 1.การประภัยน้ำท่วมให้ถ่ายรูปเป็นหลักฐาน 2.การตั้งด่านตรวจของกองกำลัง 3 ฝ่าย ให้นักศึกษาและประชาชนที่ออกจากบ้านพกบัตรประชาชนทุกครั้ง 3.การตรวจโรคทางโรงพยาบาลได้ตั้งตรวจผู้ที่เป็นโรคทางเดินหายใจข้างล่างใกล้กับป้อมยาม 4.การส่งตัวผู้ติดยาเสพติดเพื่อบำบัด เพื่อการดำเนินโครงการ/กิจกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นในพื้นที่ เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหา ระหว่างหน่วยงานภาครัฐและประชาชน ณ ตำบลศรีสาคร อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส