นายมูฮำมัดอิรวาน ดือราแม ครูอาสาฯประจำศูนย์การเรียนชุมชน รับสมัครนักศึกษาใหม่ หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 ประจำภาคเรียนที่ 2/2563

วันที่ 4 ธันวาคม 2563 นายทนงศักดิ์ เพชรพรหม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอตากใบ มอบหมายให้นายมูฮำมัดอิรวาน ดือราแม ครูอาสาฯประจำศูนย์การเรียนชุมชน รับสมัครนักศึกษาใหม่ หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 ประจำภาคเรียนที่ 2/2563 และให้ผู้สมัครกรอกข้อมูลในใบสมัครด้วยตนเอง พร้อมทั้งยื่นหลักฐานประกอบการรับสมัคร ณ กศน.ตำบลเกาะสะท้อน ตำบลเกาะสะท้อน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส