ประชุมผู้บริหารและบุคลากรในสังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส ประจำเดือนตุลาคม 2563

ประชุมผู้บริหารและบุคลากรในสังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส ประจำเดือนตุลาคม 2563
วันที่ 30 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00 น. นางนูรไอนี ติสมานิ ผอ.กศน.อำเภอศรีสาคร ดำเนินการจัดประชุมประจำเดือนสัญจรคณะผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรสังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส ประจำเดือนตุลาคม 2563 โดยมีนายสุรสิทธิ์ สุดสาย ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส เป็นประธานในการประชุม เพื่อชี้แจงนโยบายและแนวทางการจัดกิจกรรม กศน.ร่วมกัน และติดตามผลการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง โดยมีผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส ครูผู้ช่วยและเจ้าหน้าที่สำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส เข้าร่วมประชุม ณ กศน.อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส