“รับเกียรติบัตรร่วมจัดนิทรรศการมหกรรมวิชาการด้านการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยระดับภาคใต้ (ONIE Expo : NFE Open House 2020 )

“กศน.นราธิวาส นำดี ตามดี กว่าหนึ่งขวบปี ที่ตามท่าน”
เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2563 ท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ(ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์) ให้เกียรติมอบเกียรติบัตรแก่นายสุรสิทธิ์ สุดสาย ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส ในการมีส่วนร่วมจัดนิทรรศการมหกรรมวิชาการด้านการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยระดับภาคใต้ (ONIE Expo : NFE Open House 2020 ) ณ Central Festival หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ระหว่างวันที่ 14-16 สิงหาคม 2563