โครงการบ้านหนังสือชุมชน

วันที่ 8 กรกฎาคม 2563  นายมนพ ขวัญดี ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส มอบหมายให้นางสาวฟารีดะฮ์ กาเราะ บรรณารักษ์ปฏิบัติการ ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส พร้อมด้วยนายสะมะแอ สาเม๊าะนอรี ครูอาสาฯ นายมะอาบีดี สามะอากา ครูกศน.ตำบลลาโละ และนางสาวสากีนะห์ ลาเต๊ะ ครูอาสาฯปอเนาะ  ลงพื้นที่มอบป้ายและหนังสือโครงการบ้านหนังสือชุมชน เพื่อบริการให้กับประชาชนในพื้นที่ ณ หมู่ที่ 5 บ้านลาโละ ตำบลลาโละ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส