ตรวจคัดกรองก่อนลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการอบรมยุวกาชาด กศน.อำเภอศรีสาคร หลักสูตรพื้นฐานยุวกาชาด

ตรวจคัดกรองก่อนลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการอบรมยุวกาชาด กศน.อำเภอศรีสาคร หลักสูตรพื้นฐานยุวกาชาด
วันที่ 23 กรกฎาคม 2563 เวลา 08.30 น. นางนูรไอนี ติสมานิ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอศรีสาคร ได้มอบหมายให้คณะครู กศน.อำเภอศรีสาคร ตรวจคัดกรองคณะครู และนักศึกษา กศน.อำเภอศรีสาคร ก่อนลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการอบรมยุวกาชาด กศน.อำเภอศรีสาคร หลักสูตรพื้นฐานยุวกาชาด โดยมีการวัดไข้ ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ และสวมหน้ากากอนามัย ซึ่งเป็นมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ทั้งนี้มีการสแกน QR – code เช็คอิน – เช็คเอ้าท์ ตามมาตรการคัดกรองของรัฐ พร้อมแจกเจลล้างมือแอลกอฮอล์ ณ อาคารอเนกประสงค์ กศน.อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส