โครงการจิตอาสาสถานศึกษาปลอดเชื้อไวรัส โคโรน่า (covid 19)

วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.30 น. นายมนพ ขวัญดี ผู้อำนวยการกศน.อำเภอรือเสาะเป็นประธานเปิดโครงการจิตอาสาสถานศึกษาปลอดเชื้อไวรัส โคโรน่า (covid 19)โดยมีนางสาวฟารีดะฮ์ กาเราะ บรรณรักษ์ปฎิบัติการกล่าวรายงานในโครงการดังกล่าว ทั้งนี้มีบุคลากรเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 35 คน ณ.ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี”อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส