เข้าร่วมการตรวจเยี่ยมโรงเรียน

วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 นายมนพ ขวัญดี ผู้อำนวยการกศน.อำเภอรือเสาะเข้าร่วมการตรวจเยี่ยมโรงเรียนในพื้นที่อำเภอรือเสาะ โดยมีนายวิชาญ ชัยเศรษฐสัมพันธ์ นายอำเภอรือเสาะ เป็นประธานในการตรวจเยี่ยมในครั้งนี้ เพื่อเป็นแนวทางในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอรือเสาะต่อไป