“ประชุมสรุปรายงานผลนิเทศครึ่งปีแรก ระดับประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2563”

วันที่ 19 มิถุนายน 2563 นายสุรสิทธิ์ สุดสาย ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส ได้มอบหมายให้ นางสาวนิอัสมา เจษฎาภา นักวิชาการศึกษาชำนาญการ เข้าร่วมประชุมสรุปรายงานผลนิเทศครึ่งปีแรก ระดับประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ โรงแรมวีว่า อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา