กอรมน.จังหวัดนราธิวาสมาเพื่อชี้แจงสนับสนุนงบประมาณผลิตภัณฑ์ต่อยอดอาชีพให้กับครูกศน.ตำบลทุกตำบล

เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2563 นาวาตรีบุตรศรัณย์ บุญประทีป กอรมน.จังหวัดนราธิวาสมาเพื่อชี้แจงสนับสนุนงบประมาณผลิตภัณฑ์ต่อยอดอาชีพให้กับครูกศน.ตำบลทุกตำบล ณ สำนักงานกศน.จังหวัดนราธิวาส