กศน.อำเภอสุไหงโก-ลกจัดโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-๑๙)

วันพุธที่ 24 มิถุนายน 2563 นางสาวพีรภาว์ ทองแดง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสุไหงโก-ลก มอบหมายให้ นางฟารีดา เจ๊ะอุบง ครู ศรช. พร้อมด้วย นายนิพนธ์ วาโมง ครู กศน.ตำบล และบุคลากร กศน.ตำบลปาเสมัส จัดโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด19)และวิธีการทำหน้ากาก face shield เพื่อป้องกันตนเอง กลุ่มเป้าหมายประชาชนในพื้นที่ ตำบลสุไหงโก-ลก โดยมีวิทยากร นางยามิงละห์ มะ อสม. ในการจัดโครงการในครั้งนี้เพื่อสร้างความตระหนักในการเฝ้าระวังและมีความรู้ในการป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด19) และมีทักษะในการทำหน้ากากเฟสชิวเพื่อป้องกันตนเอง ณ กศน.ตำบลปาเสมัส อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส